نویسنده = عباس شفیعی نژاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عادلانه بودن قراردادهای آتی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 59-78

عباس شفیعی نژاد