کلیدواژه‌ها = مدل ARDL
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی روند مصرف انرژی از منظر توسعه پایدار در ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 9-29

سیدعبدالحمید ثابت؛ شهاب الدین جنت